Abbott and Costello – Sam Shovel Tonys Home Permanent. 490428.