Cisco Kid – The Killer Stallion. 53121 0 (retro429)