Abbott and Costello – Sam Shovel, Private Detective. 481028.